oudtop1

Introductie / Introduction

  

Oud Consultancy is een netwerkbureau dat sinds 1998 vanuit een verpleegkundig perspectief zich richt op professionals en organisaties in de gezondheidszorg. Hiertoe wordt in de praktijk samengewerkt met “CONNECTING” – Maatschap voor Consult en Training en Kudding en Partners te Amsterdam.

Onze ervaring en deskundigheid spitst zich toe op het ontwikkelen en uitvoeren van op maat gesneden cursussen, trainingen, opleidingen, workshops, ondersteuning of counseling inzake verpleegkundige methodiekontwikkeling en classificaties, agressiehantering en sociale veiligheid, veiligheidsbeleid / -management en de organisatie van (inter)nationale congressen en conferenties op dit terrein. Daartoe beschikt Oud Consultancy over een wereldwijd e-mail adressen bestand van 95.000 relevante organisaties en professionals in de gezondheidszorg.

   

Oud Consultancy is since 1998 a network organisation working from a nursing perspective for health care professionals and organisations. For this purpose Oud Consultancy is cooperating with “CONNECTING” – Partnership for Consultancy and Training and Kudding en Partners in Amsterdam – the Netherlands.

Our experience and expertise is especially directed at the development and carrying out of tailored made courses, trainings, workshops, coaching or counselling projects regarding nursing terminology and classifications, management of aggression and social safety, safety policy - management and the organisation of (inter)national congresses and conferences related to those topics / issues. For that purpose Oud Consultancy has the disposal of a worldwide e-mail data file of 95.000 relevant healthcare organizations and professionals.

Interested in becoming a sponsor or supporter ?
Oud Consultancy invites various individuals or organizations to sponsor or support Oud Consultancy congresses / conferences financially and otherwise. If you or your organization is interested in becoming a sponsor or supporter of one of our next congresses / conferences, please do not hesitate to contact us.

 

  

  

Oud Consultancy - Amsterdam - The Netherlands
 

                  restraintreductionnetwork